In verband met een storing zijn wij op dit moment telefonisch niet bereikbaar. Via het contactformulier kunt u een bericht achterlaten. Wij zullen u dan zo snel mogelijk terugbellen. Onze excuses voor het ongemak.

Digitaal schademelden

Wij hebben speciaal voor onze klanten een digitaal platform ontwikkeld om schades te melden.

Digitaal schademelden
Wij hebben dit schade meld platform samen met Open Claims ontwikkeld. Het schadeproces begint ermee dat u op zeer eenvoudige wijze een schade digitaal kunt melden en diverse documenten zoals fotomateriaal of een schadeformulier kunt toevoegen. Direct na uw melding ontvangen wij maar ook uw dealer een melding van de schade, wij streven ernaar om binnen 1 werkdag de schade in behandeling te nemen.

Schade-expert en Onderzoeker.
Op basis van de schademelding kunnen wij en uw dealer bepalen wat er precies moet gebeuren. In sommige gevallen zullen wij een onderzoeken of schade-expert inschakelen. Onderstaand leggen wij uit dat hun rol in het schadebehandelingsproces is;

  • Een schade expert stelt de omvang of hoogte van de schade vast en overlegt met het schadeherstelbedrijf. Een schade expert staat ingeschreven bij de NIVRE (stichting Nederlands Instituut Van Register Experts) en hebben zich te houden aan de gedragscode voor expertise organisaties. Als u het niet eens bent met de uitkomsten van deze expert heeft u het recht om een contra expert in te schakelen.
  • Een onderzoeker wordt ingeschakeld om te beoordelen hoe de schade ontstaan is. Als wij de onderzoeker inschakelen zijn de kosten uiteraard voor onze rekening. U kunt ook zelf een onderzoekbureau inschakelen, de kosten zijn dan voor uw rekening.

Afwikkeling schade
Wij zullen vervolgens de schade snel en correct met u regelen. Het is wel belangrijk dat u volledig meewerkt en alle informatie verstrekt die nodig is. Als de schade hersteld wordt, en deze volgens de polisvoorwaarden gedekt is,  regelen wij dit rechtstreeks met uw dealer of schadehersteller. U hoeft dus niets zelf voor te schieten. Wij noteren elke schademelding in onze systemen en melden dit ook bij de stichting CIS. Op onze website kunt u nalezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.