Over DealerLoket

Carmeleon Buitenspiegel

Dealerloket B.V. is het volmachtbedrijf dat verzekeringsaanvragen van de labels Carmeleon en Dealerloket verwerkt. Een volmacht houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen van N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd en Rhion Versicherung AG om namens deze verzekeraar op te treden. 


Wat betekent het nu concreet dat wij namens N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd en Rhion Versicherung AG mogen optreden? Dit houdt in dat wij zelfstandig de bevoegdheid hebben om de risico’s van verzekeringsaanvragen te beoordelen en deze ook te accepteren, het beheren van deze polissen, het incasseren van premies en het behandelen, verwerken en uitkeren van schadedossiers.

Dealerloket B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 78568862 en treedt op als gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd en Rhion Versicherung AG en heeft in samenspraak met deze een premium autoverzekeringsproduct ontwikkeld dat aangeboden worden via dealer- en garagebedrijven.

Dealerloket is een aangesloten onderneming van Schema B.V welke een vergunning heeft bij de AFM onder vergunningsnummer 12002661. Schema B.V. heeft zich gecommitteerd aan een bindend advies van het KiFiD en is bekend onder nummer 300.000495.