Klachtenprocedure

Carmeleon Contact

Klachtenprocedure

Bij het accepteren van een verzekering, het uitvoeren van een verzekeringswijziging of behandeling van een schade kan er door één van onze medewerkers of door één van de aangesloten dealer garagebedrijven een fout gemaakt worden of kunnen er misverstanden ontstaan. Graag proberen wij samen met u naar een oplossing te zoeken, dit kan telefonisch of per mail.

Melding
Wij streven naar een optimale dienstverlening en klanttevredenheid. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening horen wij dit graag, uw mening telt. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht per email zodat deze voorgelegd wordt aan de directie. U kunt uw mail sturen naar compliance@dealerloket.nl of gebruik maken van het klachtenformulier op onze website. Behandeling van uw klacht wordt behandeld door één van de directieleden of teamleiders en deze bevestigd binnen 2 weken aan u dat de klacht in behandeling is genomen. Deze beoordeeld het dossier en overlegd met de betrokken medewerkers. Na beoordeling van het dossier zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken of ontvangt u uitsluitsel per mail.

Klachteninstituut
Mocht een oplossing niet tot de mogelijkheden behoren, dan kunt u binnen 3 maanden na (gedeeltelijke) afwijzing van uw klacht een verzoek tot beoordeling indienen bij de stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl)*. Wij hebben ons geconformeerd aan een bindend advies en zijn aangesloten onder nummer 300.000495. Daarnaast heeft u uiteraard ook het recht om een geschil direct bij een burgerlijke rechter aanhangig te maken.

*let op, niet iedere partij heeft de mogelijkheid om een geschil bij het KIFID te melden. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn kunt u het geschil voorleggen bij de burgerlijke rechter.